Jak powstaje woda alkaliczna?

Woda alkaliczna i kwaśna wytwarzane są w procesie elektrolizy w urządzeniu zwanym jonizatorem. Przez wodę przepuszcza się prąd elektryczny, który powoduje, że woda oraz wszystkie rozpuszczone w niej składniki mineralne…

Czytaj dalej Jak powstaje woda alkaliczna?