Jak powstaje woda alkaliczna?

Woda alkaliczna i kwaśna wytwarzane są w procesie elektrolizy w urządzeniu zwanym jonizatorem. Przez wodę przepuszcza się prąd elektryczny, który powoduje, że woda oraz wszystkie rozpuszczone w niej składniki mineralne dzielą się na dwie części: wodę alkaliczną (o pH powyżej 7) i kwaśną (o pH poniżej 7). Rozpuszczone w wodzie sole podczas elektrolizy rozkładają się na dodatnie jony metali (wapnia, magnezu, potasu i sodu) i ujemne reszty kwasowe (zawierające reszty kwasowe (zawierające siarkę, fosfor i chlor). 

Więcej możesz dowiedzieć się tutaj:

https://www.poradnia.pl/zalety-wody-alkalicznej.html

Dodaj komentarz